Απολογιστική Εκδήλωση Έργου COIN's

Εικόνα Tassos Alexopoulos

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Προβολής και Διάχυσης των αποτελεσμάτων

της Πράξης:

 

«Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας / Coopetitive Open Innovation Networks»

με διακριτικό τίτλο «COINs»

 

Tρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015, από ώρα 16:00 έως 20:00

Ξενοδοχείο TITANIA, Πανεπιστήμιου 52, Αθήνα.

 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙKΟY ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟY ΑΘΗΝΩΝ (ΕΕΑ), σας προσκαλούν στην τελική εκδήλωση προβολής και διάχυσης των αποτελεσμάτων της Πράξης «Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας / Coopetitive Open Innovation Networks»*, με διακριτικό τίτλο «COINs», που διοργανώνεται στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα.

 

Στην εκδήλωση θα γίνει παρουσίαση:

  • Των παρεμβάσεων που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν

  • Των συνεργατικών σχημάτων που δημιουργήθηκαν και υποστηρίχθηκαν από το έργο

  • Των καλών πρακτικών που προέκυψαν

για να αποτελέσουν σπορά για μελλοντικές δράσεις σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων παρεμβάσεων και εργαλείων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

 

Θα ήταν ιδιαίτερη τιμή και χαρά για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών να παραβρεθείτε στην εκδήλωση.

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας στο e-mail: infoprograms@eea.gr.

Περισσότερες Πληροφορίες:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙKΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3380210 -223 - 279 -236

E-mail: infoprograms@eea.gr

*Το πρόγραμμα «Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας», εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική», Θεματική Προτεραιότητα «Προηγμένες Υπηρεσίες Υποστήριξης για Επιχειρήσεις και Ομίλους Επιχειρήσεων», Κατηγορία Πράξης «Δημιουργία – Ενίσχυση Δομών Υποστήριξης Επιχειρήσεων» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.