Καλώς ήλθατε στο Κέντρο Υποστήριξης του e-learning του Ε.Ε.Α.

Για να διευκολύνουμε τα αιτήματα υποστήριξης, χρησιμοποιούμε το παρόν σύστημα αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης. Σε κάθε αίτημα ανατίθεται ένας μοναδικός αριθμός, τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να παρακολουθείτε την εξέλιξή του. Μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι απαραίτητη για να υποβάλετε αίτημα.

Open a New Ticket


Please provide as much detail as possible so we can best assist you. To update a previously submitted ticket, please login.

Check Ticket Status


We provide archives and history of all your current and past support requests complete with responses.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!