Καλώς ήλθατε στο Κέντρο Υποστήριξης του e-learning του Ε.Ε.Α.

Για να διευκολύνουμε τα αιτήματα υποστήριξης, χρησιμοποιούμε το παρόν σύστημα αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης. Σε κάθε αίτημα ανατίθεται ένας μοναδικός αριθμός, τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να παρακολουθείτε την εξέλιξή του. Μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι απαραίτητη για να υποβάλετε αίτημα.

Άνοιγμα Νέου Αιτήματος


Παρακαλούμε συμπεριλάβετε όσες περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε, ώστε να σας βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για να ενημερώσετε ένα αίτημα υποστήριξης που έχετε υποβάλει παλαιότερα, παρακαλούμε συνδεθείτε.

Έλεγχος Κατάστασης Δελτίου


Παρέχουμε αρχείο όλων των τρεχόντων και παλαιών σας αιτημάτων υποστήριξης με όλο το ιστορικό τους.

Παρακαλούμε περιμένετε!

Παρακαλούμε περιμένετε... θα πάρει ένα δευτερόλεπτο!